Eric Holkers: nieuwe directeur algemene zaken Forint
Met ingang van 1 februari 2017 is Eric Holkers benoemd als directeur algemene zaken van Forint (FPC Dr. S. van Mesdag, FPA Zuidlaren, AFPN Groningen en BW Forint). Tot die datum geeft hij leiding aan Lentis Service en Advies. 

In het kader van de benoemingsprocedure hebben de OR Mesdag, de OR Forint en een delegatie van medewerkers van Mesdag en Forint-Lentis adviesgesprekken gevoerd met Eric Holkers. Allen adviseerden positief over de voorgenomen benoeming. 
 
Forint is verheugd over de snelle opvolging van Gerard Koorman.