Nieuws

De laatste drie nieuws- en/of persberichten van FPC Dr. S. van Mesdag en/of het ministerie van Veiligheid & Justitie ziet u hieronder. Oudere berichten vindt u in het archief.

Het gaat erom signalen vroegtijdig te herkennen

'Het gaat erom signalen vroegtijdig te herkennen'

Onlangs werd Hyacinthe van Bussel (algemeen directeur van FPC de Rooyse Wissel en voorzitter van het algemeen directeurenoverleg van TBS Nederland) geïnterviewd voor de thema-uitgave 'Het brein'. In het interview gaat ze in op verlof, risicotaxatie en vroegsignalering.

Lees hier het interview dat Hyacinthe van Bussel gaf aan 'Het brein', de thema-uitgave die op 21 juni 2017 bij de Volkskrant verscheen.

Geplaatst op 22-6-2017

Drugsbeleid in de Mesdag

Drugsbeleid in de Mesdag 

Regelmatig krijgen wij de vraag of er in de Mesdag drugs aanwezig zijn. En net als in andere instellingen waar een grote groep mensen verblijft met verslavingsproblematiek, vertellen wij dan dat dat inderdaad het geval is. 
Dat er drugs in de kliniek aanwezig zijn, wil echter niet zeggen dat dat ook het beleid is, zoals afgelopen zaterdag gesuggereerd werd in het Dagblad van het Noorden. Het tegendeel is waar. 

Contrabande binnen de Mesdag is verboden
Drugs, alcohol, telefoons, etc. verstoren het behandelklimaat. Middelengebruik of het in het bezit hebben van niet-toegestane goederen (contrabande) brengt spanningen met zich mee, frustreert de behandeling en verhoogt het recidiverisico. Vanzelfsprekend is contrabande niet toegestaan binnen de Mesdag. Het meenemen of het in het bezit hebben van contrabande heeft daarom altijd consequenties voor patiënten, bezoekers of medewerkers. 

Maatregelen ter voorkoming van contrabande
Wij proberen contrabande op allerlei manieren buiten de deur te houden. Zo hanteren we een streng toegangs- en controlebeleid voor patiënten, personeel en (functioneel) bezoek. Patiënten die terugkomen van begeleid en onbegeleid verlof worden gecontroleerd en op indicatie gefouilleerd. Ook bezoekers voor patiënten worden gecontroleerd en op indicatie gefouilleerd. Frequent vinden (onaangekondigd) kamercontroles plaats en worden urinecontroles uitgevoerd. Ook drugshonden kunnen worden ingezet.

Eind 2015 hebben de tbs-klinieken een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld met daarin maatregelen die genomen worden om de invoer van contrabande (verslavende middelen, wapens, telefoons, (kinder)porno, etc.) verder tegen te gaan. Door gezamenlijk op te trekken kunnen wij profiteren van elkaars expertise en ervaringen. Ook is afgesproken elkaar regelmatig te toetsen op de genomen veiligheidsmaatregelen. Daarbij gaat het niet alleen om de invoer van contrabande, maar ook om het aannamebeleid personeel, intervisie & coaching van personeel en scholing & deskundigheid van personeel.

Contrabande is echter onvermijdelijk
De maatregelen in het plan van aanpak benadrukken, zowel intern als extern, dat we staan voor de veiligheid van patiënten, medewerkers en bezoekers. Het voorkomen van de invoer van ongewenste goederen draagt bij aan een goed behandelklimaat. Ondanks de genomen maatregelen willen we toch ook opmerken dat een tbs-kliniek geen gevangenis is, maar een behandelkliniek. Patiënten en bezoekers zijn zeer inventief. Het is daarom een illusie om een instelling 100% vrij van contrabande te krijgen. 

2 mei 2017 

Geplaatst op 2-5-2017

Verbeteren van kwaliteit: een continu proces!

Verbeteren van kwaliteit: een continu proces!

Op 3 en 4 april voerden twee externe auditoren van Tüv Reinland met diverse medewerkers gesprekken over de werking van ons kwaliteitssysteem. Zij wilden weten of wij in de praktijk ook doen wat we op papier hebben afgesproken. Maar ook of wat wij zeggen en doen voldoet aan de kwaliteitseisen van de ISO 9001.

Bevindingen 
Aan het einde van de tweede dag lieten de auditoren weten een positief beeld van de Mesdag te hebben gekregen. Zo waren de gesprekken open en constructief en tijdens de interviews was er ruimte om aan te geven wat er nog beter kon. Het viel de auditoren op hoe verbonden medewerkers zijn met de Mesdag; er is een enorme betrokkenheid bij de organisatie en de patiënt. Daarnaast is er een grote professionaliteit en deskundigheid. In veel gesprekken kwam ook naar voren hoe medewerkers zich willen ontwikkelen en verbeteren. Een stevige basis om als geheel goed te functioneren. 

De auditoren waren onder de indruk van de manier waarop men zich bewust is van en omgaat met risico’s die de patiënten met zich meebrengen. En niet alleen in het primaire proces, maar bijvoorbeeld ook bij de Technische Dienst.

Verbeteren
Natuurlijk zijn er ook onderwerpen die we komend jaar verder moeten oppakken (naast de initiatieven die we al uitgezet hebben), zoals het opstellen van duidelijke afspraken over welke gegevens we op welke wijze moeten bewaren en het communiceren van deze afspraken. En er moet eenduidiger gestuurd worden op het vertalen van het jaarplan van de organisatie naar concrete doelen op teamniveau. 

Vervolg
Volgend jaar komen de auditoren terug en kijken ze hoe we gevorderd zijn met de uitvoering van onze verbeteringen. En nog belangrijker: of ze ook de gewenste resultaten hebben opgeleverd! Zo ondersteunen zij ons in het continu verbeteren van onze kwaliteit. En dat is precies waar zo’n externe kwaliteitsaudit voor is bedoeld. 

Geplaatst op 5-4-2017

Meer nieuws

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Volg ons op Twitter!