De methode Vroegsignalering – Management of Aggression in Forensic Mental Health Nursing, the application of the Early Recognition Method (proefschrift)

Ernstige gedragsproblematiek, die leidt tot incidenten tijdens de behandeling, verstoort het behandeltraject. Dit is ongunstig voor het leef- en behandelklimaat en zet de interactie tussen patiënt en behandelaars onder druk. Het voorkómen en verminderen ervan is dus belangrijk. Dit kan door vroegtijdig signalen te herkennen die agressie ‘aankondigen’. Elke individuele patiënt bepaalt met zijn sociotherapeut-mentor de signalen die het ontstaan van gedragsproblematiek aankondigen. Dit doen ze met behulp van het protocol ‘Methode Vroegsignalering’. De signalen worden vervolgens beschreven in het bijbehorende signaleringsplan. Met dit plan kan het gedrag gemonitord worden op het optreden van vroege waarschuwingssignalen.

Deze methode is 30 maanden lang toegepast en bestudeerd bij alle patiënten van
FPC Dr. S. van Mesdag. Ook is de relatie tussen ‘afstand-nabijheid’ van de sociotherapie naar de patiënten en de toepassing van Vroegsignalering bestudeerd. Uit dit onderzoek bleek dat de methode Vroegsignalering significant bijdraagt aan een afname van het aantal separaties. Ook de ernst van de incidenten in de Mesdag nam af. Tijdens het onderzoek is er een vroegsignaleringslijst (FESAI*) ontwikkeld, die dient ter ondersteuning van het ontwerpen van een signaleringsplan.

Sinds de afronding van het bovengenoemde promotieonderzoek (januari 2011) vinden er in de Mesdag vervolgonderzoeken plaats binnen de onderzoekslijn ‘Methode Vroegsignalering in de forensische psychiatrie’. In internationaal verband wordt er vervolgonderzoek uitgevoerd binnen het 'Framework Early Recognition Method (ERM)'. Een voorbeeld van een vervolgonderzoek is het ‘Pictogrammen onderzoek’ waarbij bestudeerd is hoe teksten in het signaleringsplan vervangen kunnen worden door symbolen.

* FESAI = Forensic Early Signs of Aggression Inventory

Partner(s) promotie-onderzoek
Rijksuniversiteit Utrecht; Inforsa

Onderzoekers/(co-)promotoren
dr. Frans Fluttert; dr. Berno van Meijel; prof. dr. Henk Nijman; prof. dr. Stål Bjørkly (Noorwegen); drs. Mirjam van Leeuwen; prof. dr. Mieke Grypdonck

Partner(s) onderzoek sinds 2011
Research Centre for Forensic Psychiatry SIFER, Olso University, Noorwegen; 
Universiteit Gent, Belgie; EVIPRG-groep, Hanzehogeschool Groningen

Onderzoekers
dr. Frans Fluttert; prof. dr. Stål Bjørkly (Noorwegen); Gunnar Eidhammer MSc;
prof. dr. Sofie Verhaeghe 

Internationale betrekkingen
dr. Frans Fluttert: senior onderzoeker; ass. prof. - Molde University College, Noorwegen; research supervisor, Centre for Forensic Psychiatry, Oslo University, Noorwegen; board of directors European Violence in Psychiatry Research Group [EVIPRG]

Publicaties