Dagbesteding – Dagactiviteitencentrum Medewerker Arbeidstherapie (36 uur)


Kun jij patiënten een veilige werkomgeving bieden 
en samen met hen de grens opzoeken?

Alle functies die bijdragen aan de vormgeving van de behandeling zijn ondergebracht in het Behandelhuis. Zodoende kan de beschikbare behandelcapaciteit doelmatig en flexibel worden ingezet, waardoor elke patiënt zo spoedig mogelijk die zorg en behandeling kan krijgen waarvoor hij geïndiceerd is. Ook de Dagbesteding is ondergebracht in het Behandelhuis. 

De Mesdag wil zijn patiënten perspectief bieden op een toekomst zonder criminaliteit. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van vaardigheden waarmee de patiënt later beter toegerust in de maatschappij kan functioneren. De Dagbesteding speelt tijdens de intramurale behandeling een belangrijke rol bij de ontwikkeling van die vaardigheden. Door de patiënten de mogelijkheid te geven werkervaring op te doen, een opleiding te volgen, mee te doen aan recreatieve activiteiten en/of deel te nemen aan sport, levert de Dagbesteding een essentiële bijdrage aan de dagstructuur van de patiënten. Hierdoor leren zij een balans te vinden tussen wonen, behandelen, werken en ontspannen.

Het Dagactiviteitencentrum (DAC) biedt met name aan patiënten met een psychotische stoornis en/of een licht verstandelijke beperking laagdrempelige activiteiten. De activiteiten dragen bij aan een zinvolle dagbesteding en sluiten aan bij de ontwikkeling van de patiënt. Op het DAC is er ruimte voor het onderzoeken, behouden en vergroten van de eigen mogelijkheden. Er wordt geen prestatiedruk op de patiënt uitgeoefend. Intensieve en persoonlijke begeleiding staan centraal en er wordt individueel of in kleine groepjes gewerkt. Sommige patiënten kunnen vanuit het DAC doorstromen naar een werkplek bij de arbeid waar meer van de patiënt wordt verwacht.

Als medewerker arbeidstherapie op het DAC zoek je samen met de patiënt naar de grenzen van zijn mogelijkheden. Elke patiënt bied je een veilige ‘werkomgeving’. Dat betekent dat je veel geduld moet hebben en dat je je goed moet kunnen inleven in de soms wonderlijke wereld van de patiënten. Je moet van iedere patiënt weten hoe hij functioneert, zodat je daar op de juiste manier en op het juiste niveau op kunt inspelen. Voor het creëren van veiligheid is het belangrijk dat je consequent bent én dat je stevig in je schoenen staat. Je moet duidelijke kaders bieden en je eigen grenzen aangeven. Dat doe je niet alleen, maar samen met je team. Je moet kunnen samenwerken, een ‘teamplayer’ zijn.

Het niveau en de problematiek van de patiënten op het DAC is zeer gevarieerd. Elke patiënt proberen we activiteiten aan te bieden die bij hem passen qua interesses en mogelijkheden. Dat vraagt veel van je creativiteit, maar maakt het werk ook erg divers. Zo werken we onder meer met patiënten op de boerderij, we organiseren kooklessen en we begeleiden patiënten bij handvaardigheid-activiteiten.

De begeleiding op het DAC staat niet op zich. Voor elke patiënt is er een trajectplan voor arbeid en scholing. Dat trajectplan is onderdeel van het totale behandelplan. Onze begeleiding moet bijdragen aan het behalen van de leerdoelen en aandachtspunten binnen deze plannen. Om vast te kunnen stellen welke vorderingen de patiënt maakt en of de begeleiding van de patiënt nog steeds adequaat is, observeren en interpreteren we het functioneren van de patiënt op het DAC. Vervolgens leggen we dat schriftelijk vast in rapportages voor de trajectbegeleiders en de behandelcoördinatoren. Op deze manier lever je een bijdrage aan het therapeutisch behandelteam.

Spreekt de functie je aan en wil je solliciteren, dan beschik je over een afgeronde mbo-opleiding. Je hebt affiniteit en ervaring – bij voorkeur in de intramurale gezondheidszorg – met het opzetten, begeleiden en stimuleren van dagactiviteiten voor met name patiënten met psychotische stoornissen en/of een licht verstandelijke beperking. Je bent enthousiast en creatief en kunt behandeldoelstellingen naar arbeidsgerichte activiteiten vertalen. Je hebt inlevingsvermogen, bent sensitief, je hebt oog voor details en je hebt vermogen tot zelfreflectie. Je beschikt over een gezonde dosis zelfvertrouwen, bent integer en innovatief en je kunt je verbaal goed uitdrukken. Patiënten op een passende wijze instrueren, motiveren en feedback geven en ze een duidelijke structuur bieden is voor jou geen probleem. Je kunt een constructieve relatie met patiënten en collega’s onderhouden en goed samenwerken. Je bent resultaatgericht, je kunt je aanpassen aan veranderingen op het werk en je bent je bewust van de ontwikkelingen rondom jouw vakgebied.

Ben jij degene die wij zoeken, dan bieden we jou arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ (FWG 45). Je salaris bedraagt minimaal € 1.814,-  en maximaal € 3.086,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van je opleiding en ervaring. De CAO-GGZ biedt de mogelijkheid om tijd of geld te sparen voor privédoeleinden. Binnen de Mesdag is het mogelijk deel te nemen aan de personeelssport.

Als nieuwe medewerker neem je deel aan een uitgebreid inwerktraject van een half jaar waarin je begeleid wordt door een werkbegeleider. Omdat het werken in de forensische psychiatrie een groot beroep doet op de professionaliteit van ál onze medewerkers hechten wij ook na het inwerktraject veel waarde aan ontwikkelingsmogelijkheden en begeleiding.

Wil je meer weten over de functie, neem dan contact op met Sylvia Koopman, medewerker Arbeidstherapie DAC (050 5221 221 – aanwezig op woensdag, donderdag, vrijdag) of, na 7 augustus, met Gerard Bootsman, manager Behandelhuis (050 5221 219).

Denk je geschikt te zijn voor de functie? Stuur je brief met CV dan vóór 15 augustus 2017 naar FPC Dr. S. van Mesdag, afdeling PO&O, Postbus 30.002, 9700 RC Groningen of mail naar sollicitatie@fpcvanmesdag.nl. Vermeld hierbij a.u.b ‘medewerker arbeidstherapie E-16’. Voor brieven per e-mail het verzoek om bestanden in pdf-formaat aan te leveren.

De Mesdag hecht veel waarde aan een gevarieerd personeelsbestand. Daarbij valt onder meer te denken aan een goede balans tussen het aantal autochtone en allochtone medewerkers en aan de verdeling man/vrouw. Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een man. Deze vacature is tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Word je uitgenodigd voor een gesprek en zien wij je graag als nieuwe collega, dan is het aanvragen van een Verklaring omtrent het Gedrag en een meeloopdag op het DAC onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.