Diagnostiek en Trainingen & Therapieën – GZ-psycholoog/Psychotherapeut (36 uur)


Leid jij mensen naar het juiste pad?

De Mesdag kent vier verschillende zorgprogramma’s: persoonlijkheidsstoornissen, psychotische kwetsbaarheid, autismespectrumstoornissen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Alle functies die bijdragen aan de vormgeving van de behandeling zijn ondergebracht in het Behandelhuis. Zodoende kan de beschikbare behandelcapaciteit doelmatig en flexibel worden ingezet, waardoor elke patiënt zo spoedig mogelijk die zorg en behandeling kan krijgen waarvoor hij geïndiceerd is. Ook de afdelingen Diagnostiek en Trainingen & Therapieën zijn ondergebracht in het Behandelhuis.

Als GZ-psycholoog/psychotherapeut ben je, afhankelijk van kennis en ervaring, inzetbaar binnen alle zorgprogramma’s van FPC Dr. S. van Mesdag. De vacature bestaat uit twee deelfuncties. De verdeling van de uren tussen Diagnostiek en Trainingen & Therapieën is variabel en afhankelijk van waar de vraag ligt.

Als GZ-psycholoog bij Diagnostiek verricht je psychodiagnostisch onderzoek bij nieuwe patiënten én bij patiënten waar gedurende de behandeling vragen over zijn ontstaan. Op basis van het diagnostisch onderzoek stel jij samen met andere disciplines (psychodiagnostisch werker, sociotherapeuten, vaktherapeuten en psychiater) optimale behandeladviezen op. De onderzoeksresultaten, observaties, interpretaties, conclusies en aanbevelingen leg je vast in een onderzoeksrapport en koppel je terug naar de patiënt en het behandelteam. Je denkt mee over het afdelingsbeleid en je begeleidt en coacht medewerkers en opleidelingen van de afdeling Diagnostiek. 

Als GZ-psycholoog/psychotherapeut bij Trainingen & Therapieën verzorg je therapieën binnen de verschillende zorgprogramma’s en ben je onderdeel van een multidisciplinair  behandelteam dat wordt aangestuurd door een behandelcoördinator. Daar waar evidence based methoden niet toegepast kunnen worden, pleeg je creatieve interventies.

Wil je solliciteren, dan ben je meerdere jaren werkzaam als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog. Je bent integer, oplettend en in staat om verantwoordelijkheid te nemen. Je bent secuur in de verslaglegging en je bezit goede didactische vaardigheden. Je bent sociaal vaardig; zelfstandig werken én goed samenwerken is voor jou geen probleem. Je vindt het een uitdaging om met zeer complexe problematiek te werken en bent creatief in het plegen van interventies. Je bent resultaatgericht, je kunt je in nieuwe situaties snel aanpassen en je bent je bewust van de omgeving waarbinnen je werkt.

Ben jij degene die wij zoeken, dan bieden we jou arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ (FWG 65). Je salaris bedraagt minimaal € 3.215,- en maximaal € 5.046,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van je opleiding en ervaring. De CAO-GGZ biedt de mogelijkheid om tijd of geld te sparen voor privédoeleinden. Binnen de Mesdag is het mogelijk deel te nemen aan de personeelssport.

We investeren graag in professionals met talent en ondersteunen je bij het blijvend uitdagend maken van je functie middels opleiding en scholing en het bieden van ruimte voor vakspecifieke accenten. Als nieuwe medewerker word je ingewerkt door een ervaren collega. 

Wil je meer weten over de functie, neem dan contact op met Gerard Bootsman, manager Behandelhuis (050 5221 219).

Denk je geschikt te zijn voor de functie? Stuur je brief met CV dan vóór 29 januari 2018 naar FPC Dr. S. van Mesdag, afdeling PO&O, Postbus 30.002, 9700 RC Groningen of mail naar sollicitatie@fpcvanmesdag.nl. Vermeld hierbij a.u.b. ‘GZ-psycholoog / Psychotherapeut E-32’. Voor brieven per e-mail het verzoek om bestanden in pdf-formaat aan te leveren.

De Mesdag hecht veel waarde aan een gevarieerd personeelsbestand. Daarbij valt onder meer te denken aan een goede balans tussen het aantal autochtone en allochtone medewerkers en aan de verdeling man/vrouw. Deze vacature is tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Word je uitgenodigd voor een gesprek en zien wij je graag als nieuwe collega, dan is het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en een meeloopdag bij Diagnostiek onderdeel van de sollicitatieprocedure.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.