Unitcoördinator (32-36 uur)


Heb jij goed overzicht en kun je mensen enthousiasmeren?

De Mesdag biedt vier verschillende zorgprogramma’s aan: persoonlijkheidsstoornissen, psychotische kwetsbaarheid, autismespectrumstoornissen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uitgangspunt voor de behandeling is de cognitieve gedragstherapie. Patiënten worden op basis van hun problematiek en het zorgprogramma waarvoor ze geïndiceerd zijn op een behandelunit geplaatst. Op de meeste units verblijven twaalf patiënten.

In de Instroomfase vindt diagnostiek, risicotaxatie en waar nodig stabilisatie plaats en wordt vastgesteld welk zorgprogramma voor de patiënt geschikt is. In de Doorstroomfase werkt de patiënt vervolgens aan zijn problematiek met als doel de kans dat hij opnieuw een delict pleegt, te verkleinen. In de Uitstroomfase vindt de resocialisatie plaats en wordt het recidiverisico en de mate van zelfstandig kunnen wonen actief getoetst, onder meer door het onbegeleid verlof. Indien geïndiceerd, wordt een overplaatsing naar een vervolginstelling bewerkstelligd. 

Als unitcoördinator stuur je samen met de behandelcoördinator de dagelijkse gang van zaken op minimaal twee units aan en ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en het behandelmilieu (duaal leiderschap). De behandelcoördinator is vooral verantwoordelijk voor de behandeling; de unitcoördinator stuurt met name de processen op de unit aan. Hij/zij is de zogenaamde spin in het web en levert een belangrijke bijdrage aan de manier waarop er binnen een unit gewerkt wordt. Doordat je niet in de waan van de dag zit kun je overstijgend denken en vanuit die helikopterview verbeterplannen opstellen. Daarbij is het belangrijk dat je kritisch en integer bent en dat je openstaat voor de mening van anderen. Je werkt vrij zelfstandig, er is ruimte om te pionieren en de werkzaamheden zijn heel divers. Zo denk je mee over beleidsmatige zaken en de wijze waarop de processen op de unit verbeterd kunnen worden. Je begeleidt/coacht de unitmedewerkers bij hun werkzaamheden en ondersteunt hen bij hun ontwikkeling. En je houdt je bezig met een aantal praktische zaken, zoals budgetbeheer en het zicht houden op roosters en het opstellen van zorg- en signaleringsplannen.

Wil je solliciteren, dan beschik je over een afgeronde relevante hbo-opleiding, zoals MWD, SPH of V. Daarnaast heb je een managementopleiding gevolgd, zoals VO of Management in de Zorg. Jouw wijze van leidinggeven en jouw voorbeeldgedrag stimuleert medewerkers tot maximaal haalbare resultaten. Je bent in staat je medewerkers te coachen en te begeleiden en bij te dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ook stimuleer je je medewerkers om zelfstandig beslissingen te nemen. Je kunt (impopulaire) beslissingen nemen en in begrijpelijke taal communiceren is voor jou geen probleem. Je kunt goed samenwerken, bent resultaatgericht en in nieuwe situaties kun jij je snel aanpassen. Ten slotte ben jij je bewust van de omgeving waarbinnen je werkt.

Ben jij degene die wij zoeken, dan bieden we jou arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ (FWG 60). Je salaris bedraagt minimaal € 2.749,- en maximaal € 4.287,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van je opleiding en ervaring. De CAO-GGZ biedt de mogelijkheid om tijd of geld te sparen voor privé-doeleinden. Binnen de Mesdag is het mogelijk deel te nemen aan de personeelssport.

Als nieuwe medewerker neem je deel aan een uitgebreid inwerktraject. Omdat het werken in de forensische psychiatrie een groot beroep doet op de professionaliteit van ál onze medewerkers hechten wij ook na het inwerktraject veel waarde aan ontwikkelingsmogelijkheden en begeleiding.

Wil je meer weten over de functie, neem dan tot 14 augustus contact op met Albert Jan Pol (050 5221459) of na 14 augustus met Arjan Leijssenaar (050 5221 385), beiden manager algemene zaken. 

Denk je geschikt te zijn voor de functie? Stuur je brief met CV dan vóór 1 september 2017 naar FPC Dr. S. van Mesdag, afdeling PO&O, Postbus 30.002, 9700 RC Groningen of mail naar sollicitatie@fpcvanmesdag.nl. Vermeld hierbij a.u.b. ‘Unitcoördinator E-17’. Voor brieven per e-mail het verzoek om bestanden in pdf-formaat aan te leveren.

De Mesdag hecht veel waarde aan een gevarieerd personeelsbestand. Daarbij valt onder meer te denken aan een goede balans tussen het aantal autochtone en allochtone medewerkers en aan de verdeling man/vrouw. Deze vacature is tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Word je uitgenodigd voor een gesprek en zien wij je graag als nieuwe collega, dan is een meeloopdag onderdeel van de sollicitatieprocedure. Tevens vragen wij je dan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overhandigen.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.