Van Mesdag in 2021: onafhankelijk, meer patiënten en nul ontvluchtingen

Nog nooit had forensisch psychiatrisch centrum Dr. S. van Mesdag zoveel patiënten binnen de beveiligde ring als in 2021. Er waren geen ontvluchtingen, ook niet bij de andere fpc’s en fpk’s (forensisch psychiatrische klinieken). Corona had weer stevige invloed op de zorg en de bedrijfsvoering: bubbels, éénlijnsdiensten, quarantaine, beperkingen in therapieën en resocialisatie enzovoort. Harry Beintema, lid van de raad van bestuur: “Dat vinden we natuurlijk erg jammer, maar we zijn wel heel trots op onze collega’s, die onder moeilijke omstandigheden zorg zijn blijven leveren.”

Onafhankelijk bestuur
Sinds 1 januari 2021 heeft Van Mesdag een eigen, onafhankelijk bestuur. Daarvoor werd in de statuten nog melding gemaakt van een niet-vrijblijvende samenwerking met Lentis. Na toestemming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is deze ‘bestuurlijke strik’ verwijderd. Van Mesdag en Lentis blijven samenwerken op het snijvlak van de forensische zorg en ggz. Het is de bedoeling dat Forint per 1 januari 2023 wordt overgedragen aan Van Mesdag. Hierover is in oktober een principebesluit genomen. Op die manier kunnen patiënten vanuit Van Mesdag beter doorstromen naar een vervolgvoorziening binnen de keten.
Van Mesdag had in 2021 een omzet van 63,7 miljoen euro en behaalde een positief resultaat van 6,1 miljoen euro. Dat kwam deels door de hogere (en verzwaarde) patiëntenbezetting. Corona speelde hierin ook een rol, omdat kosten - bijvoorbeeld voor opleiding - werden uitgesteld. Ten slotte beïnvloedden uitgestelde (vastgoed)investeringen het resultaat.

Meer informatie
FPC Dr. S. van Mesdag heeft op 23 mei de jaarrekening en het bestuursverslag over 2021 gepubliceerd. Op 31 mei heeft TBS Nederland de cijfers en bijzonderheden over 2021 gepresenteerd.

Image