TBS maakt de samenleving veiliger

TBS staat voor Ter Beschikking Stelling. 

In FPC Dr. S. van Mesdag verblijven alleen mensen aan wie tbs met dwangverpleging is opgelegd. Dit is geen straf, maar wél een maatregel die iemand zijn vrijheid afneemt.

De tbs-maatregel met dwangverpleging wordt opgelegd aan mensen die psychiatrische en vaak ook verslavingsproblemen hebben én (mede) door die problemen een ernstig delict hebben gepleegd. In de meeste gevallen wordt een verdachte dan gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar verklaard. Voor het gedeelte dat iemand wél toerekeningsvatbaar is, krijgt hij gevangenisstraf. Na het uitzitten van de gevangenisstraf wordt hij verplicht opgenomen in één van de forensisch psychiatrische centra in Nederland om te werken aan zijn problematiek.

Doel van de behandeling is: ‘het aanzienlijk verkleinen van de kans dat de patiënt opnieuw een ernstig delict pleegt’ en vervolgens ‘terugkeer naar de samenleving’.
Zolang de behandeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kan de patiënt niet zelfstandig terugkeren naar de maatschappij.

De tbs-maatregel maakt de samenleving veiliger doordat:

  1. tbs-patiënten in een beveiligde, gesloten instelling worden behandeld. Daardoor zijn zij tijdens hun behandeling nauwelijks tot niet gevaarlijk voor de maatschappij;
  2. een patiënt alleen zelfstandig terugkeert naar de samenleving als de behandeling succesvol is. Succesvol wil zeggen dat de kans dat een patiënt opnieuw een ernstig delict pleegt heel erg klein is geworden.  

Snel meer weten?
Bekijk dan deze video van RTL Nieuws: Zo werkt tbs!