Organisatie

Stichting FPC Dr. S. van Mesdag is een particuliere justitiële instelling met plaats voor circa 260 mannelijke patiënten en ongeveer 500 medewerkers.

De kernactviteiten van FPC Dr. S. van Mesdag zijn:

Behandelen

In de Mesdag behandelen wij mensen die een delict hebben gepleegd en daarvoor meestal een straf hebben uitgezeten in de gevangenis. Maar ook: mensen die vanwege psychiatrische en vaak ook verslavingsproblematiek, niet goed functioneren en mede daardoor het delict pleegden. Om te voorkomen dat ze opnieuw de fout in gaan, worden ze bij ons behandeld.

Tijdens een jarenlange behandeling leert de patiënt door welke gedachten en/of gedrag hij in de problemen komt. Of waarom zijn omgeving problemen met hem heeft. Stapsgewijs leert hij deze gedachten en/of gedrag in positieve zin te veranderen.

Een behandeling is succesvol wanneer de kans op het opnieuw plegen van een delict (recidive) erg klein is geworden. Pas dan wordt er gewerkt aan de toekomst. Want het uiteindelijke doel van de tbs-behandeling is ‘Veilig terugkeren naar de samenleving’.

Soms lukt het niet om de kans op recidive te verkleinen. Of soms kan een patiënt niet weer zelfstandig gaan wonen, omdat de kans op terugval dan te groot is. In die gevallen wordt gezocht naar een passende woonvoorziening voor de patiënt waar hij terecht kan na zijn behandeling in de Mesdag. ‘Passend’ wil zeggen dat er een goede balans is tussen zorg en beveiliging.

naar boven

Beveiligen

De Mesdag is een beveiligde gesloten instelling. Daardoor zijn onze patiënten nauwelijks tot niet gevaarlijk voor de samenleving. Alleen wanneer de kans op het plegen van een delict tijdens een verlof erg klein is geworden, kan een patiënt naar buiten. Eerst met en later zonder begeleiding.

Vanzelfsprekend zorgen we ook binnen de muren voor een veilige woon- en werkomgeving voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit doen we vooral door te werken met individuele signaleringsplannen. In dit plan beschrijven we voor elke patiënt zijn risicogedrag, gedrag dat wijst op stress. Wanneer de patiënt dit gedrag vertoont kunnen we snel actie ondernemen met als doel ‘het stressniveau verlagen’. Door te werken met het signaleringsplan kunnen we incidenten voorkomen. Interne veiligheid bereiken we vooral door de patiënt en zijn (afwijkende) gedrag goed te kennen, door te weten wat er leeft binnen een groep en dit te bespreken en door in te grijpen als dat nodig is. Daarnaast werken we met een piepersysteem (alarmering) en wordt iedereen geacht bijzondere situaties te melden.

Door in de Mesdag met elkaar een sfeer te creëren waarin je je veilig voelt, is het voor medewerkers mogelijk patiënten te sturen op gedrag. Patiënten kunnen zich in een veilige omgeving richten op hun behandeling.

naar boven

Opleiden

Werken met forensisch psychiatrische patiënten is een specialisme. Daarom hebben onze medewerkers specifieke kennis en vaardigheden én een alerte professionele werkhouding nodig. Het verkrijgen van de benodigde kennis en vaardigheden maken wij mogelijk door relevante trainingen, supervisie en externe opleidingsmogelijkheden aan te bieden. Ook onderhouden wij contacten met verschillende onderwijsinstellingen.

naar boven