Nieuws

De laatste drie nieuws- en/of persberichten van FPC Dr. S. van Mesdag en/of het ministerie van Veiligheid & Justitie ziet u hieronder. Oudere berichten vindt u in het archief.

De eerste 100 dagen van Claudia van Bruggen

De eerste 100 dagen van Claudia van Bruggen

Beste lezer,

Mijn eerste 100 dagen zitten erop. Die dagen zijn echt voorbij gevlogen. En dat komt zeker ook door de enorm hartelijke ontvangst en de openhartige gesprekken die ik met de collega’s heb mogen voeren. De kennismaking met zoveel gedreven en deskundige mensen binnen onze organisatie heeft indruk op mij gemaakt. Zoals wel gezegd wordt: als de Van Mesdag eenmaal in je hart zit, stroomt de mond er spreekwoordelijk van over. Tijdens deze gesprekken heb ik gevoeld hoe groot de wens is om te werken in een cultuur van ruimte en vertrouwen. Die wens neem ik ter harte, het is een basis waarop we kunnen bouwen en groeien.

Na mijn eerste 100 dagen als bestuurder binnen de Van Mesdag heb ik dan ook drie belangrijke aandachtspunten geïdentificeerd waarvoor ik mij, uiteraard samen met Harry Beintema, wil inzetten. ‘Koers-inclusief’, want die blijft staan natuurlijk en wordt ook dit jaar samen met de collega’s verder uitgerold.

Ten eerste het binden en boeien van onze medewerkers. Het is essentieel dat we strategische personeelsplanning inzetten om niet alleen talent aan te trekken, maar ook te behouden. Het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich continu kunnen ontwikkelen en waarin hun gezondheid en veiligheid vooropstaat, is cruciaal. Maar ook met een focus op diversiteit en de optimale samenstelling van teams. We leren het meest van elkaar als we niet allemaal hetzelfde zijn. We ontwikkelen initiatieven en programma’s die inspelen op de behoeften hierbij, zodat collega’s zich gewaardeerd voelen en betrokken blijven bij onze missie.

Ten tweede ketensamenwerking. Onze positie binnen het forensisch netwerk vraagt om een strategische benadering van de keten. Het is echt van vitaal belang om onze patiënten de best mogelijke zorg en behandeling te bieden. Dat kan alleen samen met onze partners binnen de justitiële keten en het zorglandschap, waaronder we ook de gemeenten en woningbouwcorporaties verstaan. Dit betekent dat we actief in gesprek gaan met onze partners, gezamenlijke doelen stellen en werken aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan een veiligere en inclusieve samenleving.

Tot slot ons ‘huis’. We gaan investeren in ons vastgoed, zowel op de korte als op de lange termijn. Ons ‘huis’ is de basis waarin onze patiënten en medewerkers elke dag verblijven en werken. Het is daarom zo belangrijk dat deze omgeving niet alleen veilig en functioneel is, maar ook bijdraagt aan het welzijn van iedereen die bij de Van Mesdag betrokken is. We gaan plannen ontwikkelen die zorgen voor de nodige renovaties en innovaties in onze gebouwen en terreinen.

Het zijn ambitieuze doelen, maar met de passie en deskundigheid die ik dagelijks om mij heen zie, heb ik er alle vertrouwen in dat we deze samen kunnen bereiken. De komende periode staat in het teken van verder praten en het ontwikkelen van concrete plannen van aanpak. Ik kijk ernaar uit om samen met alle collega’s van de Van Mesdag en de ketenpartners deze uitdagingen aan te gaan.

Met vriendelijke groet,

Claudia van Bruggen
Claudia


Geplaatst op 08-04-2024

FPC Dr. S. van Mesdag vanaf 15 april 2024 rookvrij

FPC Dr. S. van Mesdag vanaf 15 april 2024 rookvrij

We vinden het belangrijk om patiënten, medewerkers en bezoekers een zo veilig en gezond mogelijke omgeving te bieden om in te verblijven en te werken. Roken of meeroken past daar niet bij. Daarom zet de Van Mesdag op 15 april 2024 een goede stap in rookvrije zorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat het voor medewerkers en bezoekers niet toegestaan is om te roken op het terrein van FPC Dr. S. van Mesdag. Hiermee sluit de Van Mesdag aan bij het landelijk preventieakkoord van de GGZ: in 2025 zijn alle instellingen rookvrij. Het streven is om op 1 oktober 2024 geheel rookvrij te worden: voor patiënten, bezoekers en medewerkers.


Geplaatst op 12-04-2024

Start Vrouwenmars zondag 14 april bij voormalig Huis van Bewaring

Start Vrouwenmars zondag 14 april bij voormalig Huis van Bewaring

Zondag 14 april 2024 is de jaarlijkse Vrouwenmars. Dit jaar start de Vrouwenmars weer bij het voormalig Huis van Bewaring (HvB). 116 vrouwen lopen 25 kilometer van Groningen naar Grijpskerk. Daarnaast is er een wandeltocht van 5 kilometer langs historische plekken in Groningen. Vanwege de start is het terrein voor het HVB zondag 14 april 2024 van 7.00 – 10.00 uur beperkt toegankelijk. In dit bericht lees je meer over deze Vrouwenmars.

Waarom deze Vrouwenmars?
In april 1945 zat in Kamp Westerbork een groep van 116 vrouwelijke politieke gevangenen opgesloten. Met de bevrijding in zicht werden deze vrouwen in de nacht van 11 op 12 april op een mars gestuurd, begeleid door een groot aantal bewakers. Ze liepen via Assen naar Groningen en vanuit daar richting Visvliet. Daar werden ze op 14 april 1945 bevrijd.

Elk jaar wordt een deel van de route gelopen, waarvan dit jaar het tweede deel. Deel 1 gaat van Kamp Westerbork naar het voormalig Huis van Bewaring en deel 2 is van het voormalig Huis van Bewaring naar Grijpskerk. In Grijpskerk werden de vrouwen in 1945 vrijgelaten.

Meer weten over de Vrouwenmars? Beluister de podcast De Vrouwenmars.

Geplaatst op 08-04-2024

Twee nieuwe leden raad van toezicht

Twee nieuwe leden raad van toezicht

Na een zorgvuldige procedure zijn Cynthia Grondsma en Kim Camfferman benoemd als leden van de raad van toezicht van FPC Dr. S. van Mesdag. Beide toezichthouders zijn gestart op 1 januari 2024. Daarmee is de vacature vervuld die in oktober 2023 was ontstaan door het einde van de zittingstermijn van Olav Muurmans. Daarnaast is een extra toezichthouder benoemd, om alvast te voorzien in een vacature die in oktober 2024 ontstaat.

Over Cynthia Grondsma
Cynthia Grondsma is vanaf 2002 werkzaam als advocaat, gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Daarnaast is ze lid geweest van de raad van toezicht van Jeugdhulp Friesland en Radiotherapeutisch Instituut Friesland. Door haar toezichthoudende functies en werk als advocaat in de zorgsector heeft Cynthia veel affiniteit met de zorgsector. Ook met de forensische zorg. Als jurist is Cynthia gewend om ‘’hoogover’’ naar zaken te kijken en relevante informatie te verzamelen, om daar vervolgens over te adviseren.
Cynthia

Benoeming bekrachtigd door Minister van Rechtsbescherming
De benoeming van Cynthia Grondsma is bekrachtigd door de Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind. Volgens de wet benoemt de Minister van Rechtsbescherming één van de leden van de raad van toezicht. Deze toezichthouder heeft als bijzondere taak om toezicht te houden op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde bepalingen met betrekking tot ter beschikking gestelden en daarover ruggespraak te kunnen houden.

Over Kim Camfferman
Kim Camfferman is interim-manager, directeur en toezichthouder met ruime ervaring in HR en organisatieontwikkeling bij publieke organisaties (vooral zorg en onderwijs) en in consultancy. Kim is Directeur Mens & Organisatie a.i. bij Arkin. Onderdeel van Arkin is FPK Inforsa in Amsterdam. Daarnaast is Kim Camfferman lid van de raad van toezicht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. Kim deelt met haar kennis en ervaring in de ggz de Van Mesdagovertuiging dat elk mens -ongeacht voorgeschiedenis -aandacht, steun en een toekomst verdient.
Camfferman

Raad van toezicht en raad van bestuur kijken uit naar de samenwerking
Herma Rappa, voorzitter raad van toezicht: ‘De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn verheugd dat het is gelukt om deze nieuwe leden met hart voor de opdracht van de Mesdag, voor onze organisatie te kunnen selecteren. We kijken uit naar de samenwerking met Cynthia en Kim.’


Geplaatst op 23-02-2024

Olav Muurmans neemt na acht jaar afscheid van de raad van toezicht

Olav Muurmans neemt na acht jaar afscheid van de raad van toezicht

Olav Muurmans heeft na acht jaar afscheid genomen van de raad van toezicht van FPC Dr. S. van Mesdag, vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur. Ter voorbereiding op het aftreden is Herma Rappa op 19 mei 2023 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht.

Harry Beintema, voorzitter raad van bestuur: ‘Olav heeft zich jarenlang ingezet voor de Van Mesdag. Ook in ingewikkelde periodes heeft hij de kliniek geholpen de goede weg te vinden. We willen hem bedanken voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de patiënten en medewerkers. We wensen hem alle goeds voor de komende jaren.’

Herma Rappa, voorzitter raad van toezicht: ‘Acht jaar heeft Olav zich ingezet voor de forensische zorg. Eerst voor Lentis/Van Mesdag en na de bestuurlijke ontvlechting voor FPC Dr. S. van Mesdag. We kennen hem als een zeer betrokken toezichthouder, als voorzitter en lid van de raad van toezicht. Een integere toezichthouder die precies en oplossingsgericht is en de menselijke maat voorop stelt. We zijn dankbaar voor zijn bijdrage binnen de raad van toezicht en voor de organisatie.’

Olav Muurmans, aftredend lid raad van toezicht: ‘Ik kijk terug op een boeiende periode. Een organisatie die belangrijk werk verricht onder het kritische oog van de maatschappij die meekijkt. Ik heb veel waardering voor de medewerkers die dit met hart en ziel doen, soms onder moeilijke omstandigheden.Geplaatst op 9-11-2023

Meer nieuws

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Volg ons op Twitter!