Nieuws

De laatste drie nieuws- en/of persberichten van FPC Dr. S. van Mesdag en/of het ministerie van Veiligheid & Justitie ziet u hieronder. Oudere berichten vindt u in het archief.

FPC Dr. S. van Mesdag in 2023: wij geloven in een nieuwe kans

FPC Dr. S. van Mesdag in 2023: wij geloven in een nieuwe kans

‘Wij geloven in een nieuwe kans’: de titel van de strategische koers die in 2023 met en door medewerkers van FPC Dr. S. van Mesdag is ontwikkeld. De strategische koers bestaat uit de missie, visie, kernwaarden, strategie, besturing en cultuur.

Harry Beintema, voorzitter raad van bestuur: ‘In de strategische koers 2024 – 2028 is beschreven hoe we de grote uitdagingen aangaan waar we de komende jaren voor staan. Uitdagingen zoals het vinden en behouden van voldoende medewerkers, uitstroommogelijkheden voor onze patiënten en het vastgoed. Deze uitdagingen gaan we vol vertrouwen in ons kunnen en in elkaar aan. Zodat we onze patiënten op een goede wijze verder helpen in hun leven. We maken daarmee aan elkaar en aan de buitenwereld duidelijk waar we in geloven: een nieuwe kans.’
jaarrekening

FPC Dr. S. van Mesdag heeft op 27 mei de jaarrekening en het bestuursverslag over 2023 gepubliceerd. In onderstaande video geven we een beeld van de belangrijkste feiten en cijfers.

Harry Beintema: ‘Onze patiëntenzorg is stabiel. In percentages hebben we een laag aantal incidenten. In totaal zijn er 19332 onbegeleide en begeleide verlofbewegingen geweest door patiënten. Tijdens deze verlofbewegingen heeft er 6 keer een onttrekking plaatsgevonden. Dat is 0,03 procent van alle verloven. Dat is een prachtig resultaat, waarvoor al onze collega’s elke dag hard werken. Tegelijkertijd is de bedbezetting onverminderd hoog en is de druk op de in- en uitstroom van patiënten groot.’


Positief financieel resultaat
FPC Dr. S. van Mesdag behaalde over 2023 een positief resultaat van 7,6 miljoen euro. Dit resultaat komt voort uit hogere bedrijfsopbrengsten door maximale bedbezetting en een indexatie van de tarieven. In 2023 is geïnvesteerd in vernieuwing van de brandmeldcentrales en de vernieuwing van de beveiligingssystemen. Voor het langetermijnonderhoud hanteert de Van Mesdag een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Deze investeringen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2028. De financieringen en het onderhoud worden tot dusver uit de eigen financiële middelen van de Van Mesdag gefinancierd.

De Van Mesdag voldoet grotendeels aan het kwaliteitskader forensische zorg
Naast de jaarrekening heeft de Van Mesdag op 27 mei 2024 het kwaliteitsverslag over 2023 ingediend. Het kwaliteitsverslag is een verplichting vanuit het kwaliteitskader forensische zorg. In 2022 voldeed de Van Mesdag voor ongeveer 83% aan de kwaliteitsaspecten van het KKFZ. In 2023 is dit percentage verhoogd naar ongeveer 88%. Het is de bedoeling dat alle organisaties binnen de forensische zorg eind 2028 volledig werken volgens het kader. De Van Mesdag ligt goed op koers in het behalen van deze doelstellingen.


Geplaatst op 28-05-2024

Leren en delen tijdens Dag van de Forensische Zorg

Leren en delen tijdens Dag van de Forensische Zorg

Afgelopen dinsdag vierden honderden forensische professionals de Dag van de Forensische Zorg. Het was een dag vol bijzondere ervaringen en ontmoetingen, waarbij van elkaar geleerd werd en gedeeld. Collega’s van de Van Mesdag waren deze dag aanwezig om andere professionals te ontmoeten, nieuwe kennis op te doen en om kennis te delen.

Collega’s Wouter en Nel verzorgden de workshop ‘het dilemmaspel’
Dagelijks maken we dilemma's mee. Thuis, onderweg, op het werk, bij de sportclub...eigenlijk overal. Dit kunnen kleine tot levensbepalende keuzes zijn waar je op dat moment voor staat. In het forensische werkveld maken wij vaak keuzes vóór onze cliënten. Tijdens de workshop Het Dilemmaspel van collega’s Wouter en Nel konden deelnemers ervaren hoe het is om voor een dilemma te staan, te moeten kiezen én te onderzoeken wat aan jouw keuze ten grondslag ligt.

Workshop ‘welke ervaringen doen ertoe?’ door collega Swanny en ervaringsdeskundige Toon
Ervaringsdeskundigen krijgen in steeds meer teams in het forensische veld een plek. Zij kunnen patiënten/cliënten hoop geven, motiveren en ondersteunen. Niet iedere medewerker vindt dat makkelijk. ‘Ik voel mij niet meer veilig in mijn team en durf niet alles te zeggen wat ik voel met een ervaringsdeskundige erbij.' Hoe gaan we om met dit dilemma? Welke ervaringen doen ertoe? In een aangepast moreel beraad zijn Toon Walravens (ervaringsdeskundige bij KL-IK) en Swanny Kremer (ethicus) hierover in gesprek gegaan met de aanwezigen. Dit leverde een interessante dialoog op, met open vizier werd er nagedacht over de ervaringsdeskundigheid, waarin bottom line de conclusie was dat wanneer we elkaar over en weer als ´mens´durven en kunnen zien, er heel wat te oogsten valt.

tourdemesdag

Geplaatst op 24-05-2024

Medewerkers dagbesteding volgen workshop kamerstek planten

Medewerkers dagbesteding volgen workshop kamerstek planten

Vorige week hebben acht collega’s van de dagbesteding deelgenomen aan een bloeiende workshop over het stekken van kamerplanten. De workshop werd gegeven door Tessa van Green Care. Tessa combineert in haar werk haar ruime ervaring in de jeugd- en gehandicaptenzorg met haar groene vingers. Deze workshop bood de collega’s praktische vaardigheden, verschillende technieken en belichtte hoe bezig zijn met planten kan bijdragen aan het ontwikkelen, versterken of behouden van je (mentale) gezondheid.

Het belang van planten
Wist je dat de aanwezigheid van planten hetzelfde effect kunnen hebben als een boswandeling? Planten produceren zuurstof en absorberen kooldioxide en ze hebben bewezen positieve effecten op onze mentale gezondheid. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het omringd zijn door groen kan leiden tot stressvermindering, verbeterde concentratie en zelfs een vermindering van depressieve symptomen.

Voor elke plant een eigen techniek
Tijdens de workshop leerden de medewerkers door verschillende technieken praktische vaardigheden over het stekken van kamerplanten. Het programma bestond uit een kennismaking, de meerwaarde van planten en het stekken van verschillende soorten planten.

Een inspirerende ervaring
Al met al was de workshop een inspirerende ervaring, waarbij praktische kennis werd opgedaan en meer werd geleerd over het belang van planten. De collega’s van de dagbesteding kijken positief terug op deze middag. De opgedane kennis en ervaring kunnen ze inzetten bij het verzorgen en kweken van de planten binnen onze kliniek en als vorm van dagbesteding voor onze patiënten.

tourdemesdag tourdemesdag

Geplaatst op 02-05-2024

Tour de Van Mesdag & Forint

Tour de Van Mesdag & Forint

FPC Dr. S. van Mesdag en Forint werken veel samen.
Om medewerkers van beide organisaties meer te laten kennis maken met elkaars werk organiseerden we Tour de Van Mesdag & Forint.
Afgelopen donderdag volgden vier auto’s met collega’s een route langs alle locaties: AFPN Groningen (polikliniek en ForFact-teams), Beschermd Wonen Beijum, Beschermd Wonen Zuidlaren, FPA Zuidlaren en FPC Dr. S. van Mesdag.
Op elke locaties kregen de deelnemers een rondleiding en informatie over de behandelmogelijkheden.
tourdemesdag

Geplaatst op 22-04-2024

Meer nieuws

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Volg ons op Twitter!