Nieuws

De laatste drie nieuws- en/of persberichten van FPC Dr. S. van Mesdag en/of het ministerie van Veiligheid & Justitie ziet u hieronder. Oudere berichten vindt u in het archief.

Bosch en FPC Dr. S. van Mesdag verstevigen langdurige samenwerking

Bosch en FPC Dr. S. van Mesdag verstevigen langdurige samenwerking


Zonder beveiliging en techniek geen veilige behandeling. De techniek en beveiliging zijn belangrijke randvoorwaarden voor de behandeling binnen een forensisch psychiatrisch centrum. Op het gebied van onze beveiligingsinstallaties en toegangssystemen werkt FPC Dr. S. van Mesdag al jarenlang samen met Bosch. Als strategische partners vinden we het belangrijk om te investeren in deze samenwerking. Vandaag ontving de raad van bestuur de accountmanager, de Vice President, de Director Finance, Controlling & Support en de Sr. Manager Solutions & Portfolio van Bosch Energy & Building Solutions.

De raad van bestuur heeft aan deze delegatie laten zien waar de medewerkers van Bosch, samen met de collega’s van Gebouw en Techniek en Dienst Geïntegreerde Beveiliging, iedere dag keihard werken om onze kliniek veilig en toegankelijk te houden. Voor medewerkers, bezoekers, patiënten en de samenleving. Daarnaast is er gesproken over de huidige projecten en het versterken van de samenwerking in de toekomst. Met elkaar zetten we ons in voor een toekomstbestendig beveiligingssysteem die bijdraagt aan de veiligheid in en om onze kliniek.

tourdemesdag


Geplaatst op 07-06-2024

Rapport ‘Cijfers en Bijzonderheden 2023’ gepubliceerd door TBS Nederland: stijging aantal tbs-patiënten zet door

tourdemesdag

Rapport ‘Cijfers en Bijzonderheden 2023’ gepubliceerd door TBS Nederland: stijging aantal tbs-patiënten zet door


In 2023 waren er gemiddeld 1.614 tbs-patiënten. In 2022 waren dat er nog 1.536. Daarmee zet de al sinds 2018 ingezette stijging door. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers van TBS Nederland, een samenwerking van de forensisch psychiatrische centra (fpc) en klinieken (fpk) in Nederland. Vandaag is het rapport ‘Cijfers en Bijzonderheden 2023’ gepubliceerd.

Vóór 2018 kwamen er ieder jaar ongeveer evenveel nieuwe tbs-patiënten bij. Sinds 2018 is dit aantal ieder jaar hoger geworden. In 2022 was er een piek te zien met 199 nieuwe patiënten. In 2023 lag het aantal nieuw ingestroomde patiënten op 159. Dat het instroomcijfer in 2023 lager ligt dan in 2022, heeft alles te maken met de druk op de capaciteit; de instroom wordt begrensd door de beschikbare capaciteit. Het afgelopen jaar was de druk op tbs-plaatsen dus onverminderd hoog. Om de druk wat van de ketel te halen bij het plaatsen, is in 2023 besloten om het aantal passanten (mensen die in een PI wachten op plaatsing in een tbs-kliniek) te laten oplopen. Dit aantal bedraagt nu ongeveer 180 (cijfer april 2024).

Jasper Schetters, voorzitter inhoudelijk overleg TBS Nederland & directeur patiëntenzorg FPC de Kijvelanden kijkt met gemengde gevoelens naar hetgeen geconcludeerd kan worden uit het rapport: ‘Hoewel de cijfers laten zien dat tbs de samenleving veiliger maakt en dat het aantal onttrekkingen in verhouding tot het totaal aantal verlofbewegingen bijzonder laag is, zijn er de laatste jaren helaas ook zorgelijke ontwikkelingen die zich in 2023 hebben doorgezet. Het aantal tbs-opleggingen stijgt en het aantal plaatsen is beperkt. Daarnaast is er een tekort aan uitstroommogelijkheden binnen onder andere de reguliere GGZ en de Verstandelijk Gehandicapten (VG)-sector. Maar ook bijvoorbeeld de doorstroom naar de Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) of de longcare stokt. Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak door het belang van het tbs-systeem actief uit te blijven dragen is dan ook noodzakelijk om de uitdagingen waar de sector mee te maken heeft het hoofd kunnen bieden. Het afgelopen jaar zijn hierin grote stappen gezet, onder andere door mee te werken aan podcasts, documentaires en interviews en de start van de campagne ‘het gezicht van tbs’.

Behandelduur en verlofbewegingen
De behandelduur (op basis van de mediaan) die in 2023 is vastgesteld, bedraagt 8,7 jaar. Dit is een landelijk cijfer dat jaarlijks wordt afgestemd met DJI. De behandelduur is met 0,7 jaar gedaald ten opzichte van de vorige meting die 9,4 jaar bedroeg.

In 2023 gingen tbs-patiënten in totaal 87.499 keer met verlof. Het aantal verloven per jaar verschilt. Dat komt omdat het aantal patiënten dat in de fase zit dat ze op verlof mogen, per jaar verschilt. Ook mag niet iedere patiënt even vaak op verlof. In 14 gevallen waren patiënten niet op tijd op de afgesproken plaats terug. Er waren in totaal 7 onttrekkingen tijdens een begeleid verlof. Het totaal aantal onttrekkingen is daarmee 0,02% van het aantal verloven. In 2023 waren er géén ontvluchtingen (patiënten die zonder toestemming het fpc of fpk hebben verlaten).

Dagelijks uitgedaagd
Ondanks het feit dat TBS Nederland zeer positieve cijfers kan overleggen, benadrukt Hyacinthe van Bussel (algemeen directeur Rooyse Wissel en voorzitter TBS Nederland) dat iedereen in de sector dagelijks te kampen heeft met uitdagingen: ‘We zijn met z’n allen werkzaam in een zeer boeiende sector. Een sector waarin we dagelijks uitgedaagd worden. Voldoende kwalitatief personeel, capaciteit en de in-, door- en uitstroom zijn jaarlijks terugkerende uitdagingen die wij met z’n allen, op vaak creatieve wijze, aangaan. Ik ben enorm trots op het werk dat verzet wordt in de sector en de passie die daarbij aan de dag gelegd wordt. En ik geef toe; het is lang niet altijd makkelijk. Maar de bevlogenheid waarmee mijn collega’s door het hele land blijven werken aan het veiliger maken van de maatschappij, daar zit de kracht van ons werk.’

Lees het volledige bericht

Geplaatst op 04-06-2024

FPC Dr. S. van Mesdag in 2023: wij geloven in een nieuwe kans

FPC Dr. S. van Mesdag in 2023: wij geloven in een nieuwe kans

‘Wij geloven in een nieuwe kans’: de titel van de strategische koers die in 2023 met en door medewerkers van FPC Dr. S. van Mesdag is ontwikkeld. De strategische koers bestaat uit de missie, visie, kernwaarden, strategie, besturing en cultuur.

Harry Beintema, voorzitter raad van bestuur: ‘In de strategische koers 2024 – 2028 is beschreven hoe we de grote uitdagingen aangaan waar we de komende jaren voor staan. Uitdagingen zoals het vinden en behouden van voldoende medewerkers, uitstroommogelijkheden voor onze patiënten en het vastgoed. Deze uitdagingen gaan we vol vertrouwen in ons kunnen en in elkaar aan. Zodat we onze patiënten op een goede wijze verder helpen in hun leven. We maken daarmee aan elkaar en aan de buitenwereld duidelijk waar we in geloven: een nieuwe kans.’
jaarrekening

FPC Dr. S. van Mesdag heeft op 27 mei de jaarrekening en het bestuursverslag over 2023 gepubliceerd. In onderstaande video geven we een beeld van de belangrijkste feiten en cijfers.

Harry Beintema: ‘Onze patiëntenzorg is stabiel. In percentages hebben we een laag aantal incidenten. In totaal zijn er 19332 onbegeleide en begeleide verlofbewegingen geweest door patiënten. Tijdens deze verlofbewegingen heeft er 6 keer een onttrekking plaatsgevonden. Dat is 0,03 procent van alle verloven. Dat is een prachtig resultaat, waarvoor al onze collega’s elke dag hard werken. Tegelijkertijd is de bedbezetting onverminderd hoog en is de druk op de in- en uitstroom van patiënten groot.’


Positief financieel resultaat
FPC Dr. S. van Mesdag behaalde over 2023 een positief resultaat van 7,6 miljoen euro. Dit resultaat komt voort uit hogere bedrijfsopbrengsten door maximale bedbezetting en een indexatie van de tarieven. In 2023 is geïnvesteerd in vernieuwing van de brandmeldcentrales en de vernieuwing van de beveiligingssystemen. Voor het langetermijnonderhoud hanteert de Van Mesdag een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Deze investeringen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2028. De financieringen en het onderhoud worden tot dusver uit de eigen financiële middelen van de Van Mesdag gefinancierd.

De Van Mesdag voldoet grotendeels aan het kwaliteitskader forensische zorg
Naast de jaarrekening heeft de Van Mesdag op 27 mei 2024 het kwaliteitsverslag over 2023 ingediend. Het kwaliteitsverslag is een verplichting vanuit het kwaliteitskader forensische zorg. In 2022 voldeed de Van Mesdag voor ongeveer 83% aan de kwaliteitsaspecten van het KKFZ. In 2023 is dit percentage verhoogd naar ongeveer 88%. Het is de bedoeling dat alle organisaties binnen de forensische zorg eind 2028 volledig werken volgens het kader. De Van Mesdag ligt goed op koers in het behalen van deze doelstellingen.


Geplaatst op 28-05-2024

Leren en delen tijdens Dag van de Forensische Zorg

Leren en delen tijdens Dag van de Forensische Zorg

Afgelopen dinsdag vierden honderden forensische professionals de Dag van de Forensische Zorg. Het was een dag vol bijzondere ervaringen en ontmoetingen, waarbij van elkaar geleerd werd en gedeeld. Collega’s van de Van Mesdag waren deze dag aanwezig om andere professionals te ontmoeten, nieuwe kennis op te doen en om kennis te delen.

Collega’s Wouter en Nel verzorgden de workshop ‘het dilemmaspel’
Dagelijks maken we dilemma's mee. Thuis, onderweg, op het werk, bij de sportclub...eigenlijk overal. Dit kunnen kleine tot levensbepalende keuzes zijn waar je op dat moment voor staat. In het forensische werkveld maken wij vaak keuzes vóór onze cliënten. Tijdens de workshop Het Dilemmaspel van collega’s Wouter en Nel konden deelnemers ervaren hoe het is om voor een dilemma te staan, te moeten kiezen én te onderzoeken wat aan jouw keuze ten grondslag ligt.

Workshop ‘welke ervaringen doen ertoe?’ door collega Swanny en ervaringsdeskundige Toon
Ervaringsdeskundigen krijgen in steeds meer teams in het forensische veld een plek. Zij kunnen patiënten/cliënten hoop geven, motiveren en ondersteunen. Niet iedere medewerker vindt dat makkelijk. ‘Ik voel mij niet meer veilig in mijn team en durf niet alles te zeggen wat ik voel met een ervaringsdeskundige erbij.' Hoe gaan we om met dit dilemma? Welke ervaringen doen ertoe? In een aangepast moreel beraad zijn Toon Walravens (ervaringsdeskundige bij KL-IK) en Swanny Kremer (ethicus) hierover in gesprek gegaan met de aanwezigen. Dit leverde een interessante dialoog op, met open vizier werd er nagedacht over de ervaringsdeskundigheid, waarin bottom line de conclusie was dat wanneer we elkaar over en weer als ´mens´durven en kunnen zien, er heel wat te oogsten valt.

tourdemesdag

Geplaatst op 24-05-2024

Meer nieuws

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Volg ons op Twitter!