Week van de vaktherapie - Beeldende therapie bij FPC Dr. S. van Mesdag

Van 14 tot 20 november is het de Week van de vaktherapie. Binnen FPC Dr. S. van Mesdag hanteren we meerdere vormen van vaktherapie. Deze week laten we elke dag zien wat vaktherapie onze patiënten brengt en hoe vaktherapeuten hun werk ervaren. Vandaag het verhaal van Robin, beeldend therapeut en patiënt Robert-Jan.

Wat levert beeldende therapie een patiënt op?
Samen met mij maakt patiënt Robert-Jan een schilderij van King Kong in New York. Een skyline van daken, een lucht en daartussen die grote klimmende aap; een scène uit een film die veel indruk heeft gemaakt. Tijdens het schilderen zegt Robert-Jan: ‘Zo voel ik me hier vaker, als klimmend over scherpe steile daken, een verloren gevoel in een betonnen wereld terwijl ik verlang naar dat eiland met bomen en groen waar ik thuishoor’. Dat geeft een opening om het gesprek met hem aan te gaan over zijn huidige situatie. Eerder lukte het hem niet om het over zijn verblijf hier te hebben. Gaandeweg stelt hij zich meer open voor de therapeut en zegt de patiënt opeens een keer: “Ik had echt zin om te gaan schilderen.”

Robin Stemerding, beeldend therapeut
Ik werk sinds 2015 in de Mesdagkliniek, ik ben beeldend therapeut en beeldend kunstenaar. Schilderen heeft voor mij altijd een grote aantrekkingskracht gehad, ik kon er veel in uitdrukken en leerde hierin voor mijzelf belangrijke vragen te stellen. Mij fascineert de andere ontmoeting die plaatsvindt door beeldend werken. We werken met patiënten met veelal wantrouwen, achterdocht, vijandigheid en soms angst. Door iets te maken, iets tot uitdrukking te brengen, communiceer je over wat je beleeft, zijn we persoonlijk met elkaar in contact en ontstaat er ruimte. In beeldende therapie benutten we dit voor de behandeling. Ik ben blij met dit werk dat ik elke dag mag doen en hoe ik op deze wijze contact kan leggen en kan uitwisselen over belangrijke levensthema’s.

Image