Training tot gespreksleider moreel beraad

In mei 2024 starten we een nieuwe training voor gespreksleider moreel beraad. Er zijn nog enkele plekken vrij om deze training te volgen. Moreel beraad is een onderzoeksdialoog waarbinnen de deelnemers gezamenlijk een dilemma uit de praktijk bespreken. Met behulp van een structuur en een getrainde gespreksleider.
Moreel beraad heeft een prominente plek in FPC Dr. S. van Mesdag verworden. Intern worden de trainingen tot gespreksleider moreel beraad verzorgd. Gedurende de jaren zijn er ook steeds meer externe deelnemers getraind.

Opzet van de trainingen
De training bestaat uit zes dagdelen. 23 mei 2024 en 4 juli 2024 zijn hele trainingsdagen en 12 september 2024 en 17 oktober 2024 zijn halve trainingsdagen. Tussen de trainingen door is het de bedoeling dat je oefent: je faciliteert zelf een moreel beraad en je observeert een andere gespreksleider in opleiding. Bij het goed doorlopen van de training ontvang je uiteraard een certificaat. Twee keer per jaar bieden we intervisie moreel beraad om nieuwe vragen die op je afkomen te bespreken.

De kosten voor de training zijn € 995,00 excl. BTW.  

Heb je vragen? Of wil jij je aanmelden? Neem contact op met Swanny Kremer via s.kremer@fpcvanmesdag.nl of Wouter Bosma w.bosma@fpcvanmesdag.nl. Of lees meer over Moreel Beraad op deze website

Image