Patiënten brengen post rond

Patiënten van FPC Dr. S. van Mesdag brengen interne post rond
Ook al communiceren we met elkaar veel via mail en andere digitale communicatiemiddelen, we gebruiken ook nog fysieke post bij FPC Dr. S. van Mesdag. Al die post wordt ingenomen en rondgebracht door de postkamer. Maar ook patiënten zijn betrokken bij de postrondes. Maya (medewerker postkamer) geeft een inkijkje.

Postrondes door de postkamer 
De medewerkers van de postkamer lopen zelf drie postrondes op een dag met de kleine postkar: ze leggen post in de postvakjes en halen uitgaande post op. Dit is arbeidsintensief, omdat de kliniek een grote oppervlakte beslaat en veel bouwdelen heeft.

Postronde door patiënten (postkarlopers)
Daarnaast zijn er twee of drie patiënten die om de beurt met een grote postkar langs de 19 units gaan om post te brengen en te halen. Zij doen dit werk als dagbesteding. Patiënten die postkarloper willen worden moeten al zover zijn in hun behandeling dat ze zich vrij door de kliniek mogen begeven. Om het vak te leren krijgt een nieuwe postkarloper aanwijzingen en hij krijgt uitleg op papier mee. Maya: “We hebben een schema gemaakt met de looproute. Iedere unit heeft een sleutel van de postkar. De postkarloper belt twee keer aan bij een unit, zodat die weet dat de postkar er is. Als ze niet meteen opendoen, dan zeg ik altijd ‘Zing even een liedje en bel dan nog een keer aan’.”

Het werk van de postkarloper 
Maya: “We vertellen de patiënten die dit werk doen altijd om het rustig aan te doen. Het duwen van de kar is best zwaar werk. Komt de postkarloper na zijn ronde terug, dan vragen we altijd na of er bijzonderheden waren, hoe het ging en of ze vriendelijk te woord zijn gestaan. Patiënten vinden het heel leuk werk, ze doen het met veel plezier, ze kunnen overal een praatje maken.”
De mensen van de postkamer coachen hun postkarlopers om altijd vriendelijk te blijven. Ze vertellen hen bijvoorbeeld wat ze kunnen zeggen, zoals ‘Goedemiddag, de postkar is er’. Ze leggen uit dat als ze onderweg een vraag hebben om die te noteren. 

Postkar opgepimpt
De postkar is in 2006 gemaakt door een patiënt. Sinds kort hebben patiënten bij de dagbesteding de postkar versierd met uitvergrote buitenlandse postzegels. Zo kan de postkar op ronde in een nieuw jasje.

Image