We staan nooit 'uit'

Ellie, Ina en Monique werken bij de Medische dienst van FPC Dr. S. van Mesdag. Ellie en Ina zijn verpleegkundigen, Monique is doktersassistente. Wat houdt het in om je werk te doen in zo’n bijzondere werkomgeving, waar ongeveer 260 mannelijke tbs-patiënten verblijven?
De verpleegkundigen van de Medische dienst doen uiteenlopende werkzaamheden: van een sneetje in een vinger behandelen, tot een opname regelen in het ziekenhuis; van diverse soorten controles, bijvoorbeeld urinecontroles en vitale functies, tot hulp bieden bij incidenten. Ellie: “Vaste dingen zijn bijvoorbeeld het wekelijkse verpleegkundig spreekuur, het zetten van depots (medicatie) en de dagelijkse urinecontroles. Ik doe elke week diabetesspreekuur en een collega doet het COPD-spreekuur voor patiënten met longaandoeningen of die willen stoppen met roken. Er is hier 24/7 een verpleegkundige aanwezig. Wij zijn er voor de eerste opvang: voelt een patiënt zich niet lekker, dan doen wij de beoordeling: moet deze patiënt gezien worden door de huisarts en zo ja, is het spoed, of kunnen we hem helpen met advies of een paracetamol.” Daarnaast is er nog een hele scala aan hulpvragen die bij de Medische dienst neer wordt gelegd. Ina: “Veel van ons werk is niet planbaar.”

Alarm
Het interview wordt opgeschort omdat Ina en Ellie een alarm krijgen op hun pieper en meteen naar een unit rennen. Gelukkig is er niets bijzonders aan de hand, althans niet op medisch gebied. Sinds 2 jaar beschikt de Medische dienst over een step. Ellie: “Het scheelt aanzienlijk in tijd. We kunnen niet altijd direct komen: als je alleen bent en bezig met het zetten van een depot, kun je niet meteen weg. Gelukkig hoeven we bij 8 van de 10 alarmen niets medisch te doen.”

Samenstelling team
De Medische dienst bestaat uit 9 verpleegkundigen, 1 doktersassistente Monique (ook pedicure met aantekening diabetische/reumatische voet), 1 fysiotherapeut en 2 huisartsen. 
Daarnaast komt Certe op dinsdag bloed afnemen. Certe komt ook op verzoek in huis voor een ECG (hartfilmpje). Verder zijn wekelijks de tandarts en de preventieassistente een dag aanwezig. 

Ziektebeelden
Problemen met de stoelgang zijn een veelvoorkomend probleem bij patiënten (de oorzaak is vaak clozapine en een ongezond eet-/leefpatroon), gevolgd door kies- en tandpijn. Dat komt veelal doordat ze hun gebit slecht onderhouden. Ina: “Soms komen er ook patiënten langs met klachten over druk op de borst. Dan moeten wij beoordelen of zo’n patiënt direct gezien moet worden door een arts, of dat het kan wachten. Dit soort situaties kunnen wij (hopelijk) goed inschatten.” Ellie: “Ik krijg momenteel 24 patiënten langs op het diabetesspreekuur. Ik doe controles en geef voorlichting over insuline spuiten en voeding. Ik vertel hen dat bewegen een goede invloed heeft op hun bloedsuikers en dat regelmatig een wandeling maken beter is dan een uur per week naar de sportschool. Dat 8 klontjes suiker in de koffie niet zo handig is. En dat een iets gezondere leefstijl soms net even het verschil maakt. Ons werk is veelomvattend, niet alleen de lichamelijke, maar ook de psychiatrische aandoeningen van de patiënten spelen een rol in ons werk.”

Doktersassistente
Monique is verantwoordelijk voor het inplannen van het huisartsenspreekuur, ziekenhuisafspraken, afspraken met opticien, orthopedisch schoenmaker, diëtiste. Als pedicure met aantekening diabetische voet werkt Monique voor patiënten die op het diabetesspreekuur komen. Ook zorgt ze ervoor dat de diabetespatiënten regelmatig een netvliesfoto krijgen van Certe. Monique assisteert Certe elke dinsdag bij de bloedafname; zelf doet ze het bloedprikken als dat op andere momenten nodig is, bijvoorbeeld bij patiënten die in de isoleer zitten.

Bijzonder werk
Ina: “Ons werk is hollen of stilstaan, het is afwisselend, we hebben veel contacten in de kliniek, met medewerkers en patiënten, er is veel dynamiek, maar op zijn tijd heerst er ook rust.” Ellie: “Onze mensen van de beveiliging kijken eerst of voor ons alles veilig is, voor we iemand gaan spuiten in de separeer. Dat is een fijn gevoel. Ik voel me hier gewaardeerd, ook door patiënten.” Monique: “We zijn een hecht team, wat elkaar aanspreekt en elkaar steunt. We proberen vooral ook kritisch op elkaar te blijven en ieders kwaliteiten naar boven te halen.”