Zingeving voor patiënten tijdens 'Zin op Zondag'

De geestelijk verzorgers van FPC Dr. S. van Mesdag hebben eind 2022 vorm gegeven aan hun plan om zingeving in te passen in kerkbijeenkomsten op zondag. Zulke ‘Zin op Zondag’-bijeenkomsten hebben inmiddels 2 keer plaatsgevonden. Dominee en geestelijk verzorger Theunis vertelt wat hij en zijn collega humaniste/geestelijk verzorger Jeannette voor ogen hebben bij ‘Zin op Zondag’. 
Theunis: “Thema’s rondom zingeving zijn geloofsoverstijgend: onze patiënten hebben te maken met vraagstukken als eenzaamheid, delict, onthouden van vrijheid, seksualiteit, vriendschap, intimiteit, gezagsverhoudingen. Als geestelijk verzorgers willen we voor patiënten iets doen met die vraagstukken, onafhankelijk van of iemand een geloofsovertuiging heeft. Ik bekijk die thema’s vaak vanuit mijn religieuze zienswijze en Jeannette vanuit haar humanisme, maar eigenlijk gaat het erom jezelf terug te vinden in menselijkheid. Of je dat nu doet van het humanisme of vanuit een christelijk geloof, dat is een persoonlijke keuze. Belangrijk is dat je mensen treft die met je mee lopen in je zoektocht naar verbinding en zingeving.”

Hoe hebben jullie de bijeenkomsten vormgegeven?
“Ons idee was om voor patiënten bijeenkomsten op zondag te organiseren waar ze stil kunnen staan bij bepaalde onderwerpen. De zondag is bij uitstek een dag waarop patiënten ‘vrij’ zijn, het kan voor hen een moment van reflectie, rust, recreatie zijn. Per bijeenkomst kiezen we een onderwerp, waarmee we de bijeenkomst dan vullen. We lezen gedichten, zingen samen een toepasselijk lied, laten filmpjes zien over het onderwerp, lassen stiltemomenten in, etc. De stiltemomenten noemen we bewust niet ‘moment om te bidden’, iedereen kan zich dan tot iets richten wat hij op dat moment wil. Als we een filmpje hebben getoond vragen we patiënten om te reageren en dat doen ze ook. Behalve patiënten zijn er ook vrijwilligers aanwezig. Het thema van de eerste bijeenkomst was ‘Van het donker naar het licht’. Afgelopen keer was het thema ‘Geluk’.”

Hoe verliep de bijeenkomst op 30 april?
“Jeannette vertelde na het welkomstwoord iets over het thema geluk. En daarna lieten we een filmpje zien: The Wishgranter. In reactie daarop kwamen we in gesprek over muntjes die mensen in de Trevifontein gooien. Een patiënt vroeg zich af wat dat wel niet aan geld oplevert en we vroegen wat je met dat geld allemaal kon doen. Er klonk rustige pianomuziek, waarbij we patiënten vroegen om na te denken welke dingen hen gelukkig maken. Dat konden ze met een stift opschrijven op een klavertje vier dat op een blad in hun programma gedrukt was. Deze bladen hebben we opgehangen en Jeannette heeft alle reacties voorgelezen. Een van de antwoorden was: ‘Als mijn ouders langskomen’. Samen zongen we liederen over het onderwerp geluk en ik las een bijbelverhaal voor. Na afloop bleven mensen nog om gezamenlijk koffie te drinken en na te praten. Één patiënt zei spontaan dat hij het een hele mooie dienst vond.”

Image