Van Mesdag in 2022: patiëntenzorg stabiel

FPC Dr. S. van Mesdag heeft op 25 mei de jaarrekening en het bestuursverslag over 2022 gepubliceerd. Er waren in 2022 geen ontvluchtingen en 5 onttrekkingen tijdens verlof. Op 17.140 verlofbewegingen komt dat neer op 0,03 procent.

Met de komst van een toegevoegd bestuurder is in augustus een nieuwe fase gestart van organisatieontwikkeling. Op alle niveaus wordt inmiddels gewerkt om de organisatie naar de toekomst (in) te richten.

Stabiel beeld patiëntenzorg
Het ziekteverzuim is nog steeds hoog, maar ligt in lijn met het landelijke beeld binnen de GGZ en tbs. Toch is Van Mesdag erin geslaagd om nagenoeg zonder externe inhuur het primaire proces vorm te geven. De organisatie laat op het gebied van de patiëntenzorg een stabiel beeld zien. Bestuurder Harry Beintema: “Als raad van bestuur zijn we dankbaar en trots op de betrokkenheid en bevlogenheid van onze medewerkers. Dat spreekt niet vanzelf in de huidige tijd, met zoveel druk en drukte. Het veilig begeleiden naar de samenleving  is complex en lastig werk, en samen hebben we dat goed gedaan.”

Positief resultaat
Die hogere en verzwaarde patiëntenbezetting heeft geleid tot een hogere omzet, waarbij de kosten relatief stabiel bleven. Van Mesdag behaalde over 2022 een positief resultaat van 5,5 miljoen euro. In 2022 is geïnvesteerd in de verbouwing van het bedrijfsrestaurant, de verbouwing van een patiëntenafdeling en vervanging van het camera-observatiesysteem. Voor 2023-2026 staat een omvangrijke vernieuwing van de beveiligingssystemen in de planning.

Kwaliteitsverslag
Op 30 mei is het ook kwaliteitsverslag over 2022 ingediend vanuit het kwaliteitskader forensische zorg. Van Mesdag heeft in kaart gebracht op welke vlakken aan dat kader wordt voldaan en waar nog niet. Waar nodig zijn verbeteracties uitgezet.

Meer informatie
- link naar jaarrekening en bestuursverslag
- het kwaliteitsverslag vindt u op de pagina Publicaties

Image