Actief aan de slag met leefstijlbevordering

FPC Dr. S. van Mesdag gaat de komende jaren actief aan de slag met leefstijlbevordering. Een gezonde leefstijl heeft een positief effect op de gezondheid, het welzijn en de voortgang van de patiënten. Daarnaast heeft het effect op het leefklimaat in de kliniek en de individuele units. Dit sluit aan bij het integraal zorgakkoord (IZA), waarin gesteld is dat leefstijlbevordering voor januari 2025 integraal onderdeel van de behandeling moet zijn. 

De afgelopen periode is projectmedewerker Michel van der Veen binnen de kliniek in gesprek gegaan over leefstijl. Hij heeft gesproken met verschillende units, de medische dienst, psychiaters, de winkel en de centrale keuken. Tijdens deze gesprekken stond centraal ‘hoe leefstijlbevordering vorm te geven binnen FPC Dr. S. van Mesdag. Daarnaast is geïnventariseerd welke mooie initiatieven er al zijn op dit gebied. Denk daarbij aan gezond koken en beweegchallenges.

De komende periode maken we een actieve start met leefstijlbevordering. Dit doen we door het delen van kennis en ervaringen op een digitaal gezondheidsplein en het analyseren en aanpassen van het basisaanbod op de unit. Denk daarbij aan vezelrijke voeding, vitamines, noten en het verminderen van cafeïne.

Image