In gesprek over het gebruik van social media door patiënten

In de forensische psychiatrie is het altijd afwegen: wat is het beste voor de patiënt en wat is het beste voor de samenleving? Behandelen en beveiligen gaan hand in hand en passen niet altijd door één deur. Vier keer per jaar organiseert de werkgroep ethiek een themalunch waarin een casus met een dilemma wordt besproken. Deze week ging de themalunch over social media. Een diverse groep collega's is met elkaar tijdens een open moreel beraad in gesprek gegaan. Hieruit werd weer duidelijk hoe lastig een afweging tussen individu (patiënt) en maatschappij kan zijn. Ook kwam er een bemoeilijkende factor bij: hoe goed is personeel op de hoogte van social media? Het is mooi dat deze (eerste) stap gezet is om over dit thema met elkaar in gesprek te gaan.

Casus over gebruik van datingapp
In de gekozen casus was het de vraag of een patiënt in de uitstroomfase van de behandeling zonder controle een dating-app mocht gebruiken of dat er wel met hem meegekeken behoorde te worden. Omwille van de privacy gebruikten we tijdens een themalunch een globale schets van een casus. Waarden die onder vuur lagen zijn onder andere privacy, autonomie en vertrouwen tegenover veiligheid, professionaliteit en bescherming. Wat je ook kiest, iets van grote waarde ligt onder vuur.

Onduidelijkheid over (on)mogelijkheden
Bij de 'feitelijke vragen' bleek dat er ook veel onduidelijkheid was over een dergelijke app. Kun je daarbinnen überhaupt foto's sturen? En in hoeverre kun je controleren wat iemand deelt en ontvangt? Bij de conclusie was het merendeel van mening om te (blijven) controleren. Het is belangrijk om zicht op de belevingswereld en seksualiteit van de patiënt te hebben. Aan het bezwaar, inleveren van privacy, kan enigszins tegemoet gekomen worden door bijvoorbeeld maximaal drie personen de app te laten controleren en enkel globaal te rapporteren.

Image