Claudia van Bruggen start op 1 januari 2024 als lid raad van bestuur

Claudia van Bruggen start op 1 januari 2024 als lid raad van bestuur bij FPC Dr. S. van Mesdag. Daarmee vormt Claudia samen met Harry Beintema de raad van bestuur van FPC Dr. S. van Mesdag.  Claudia is sinds 2021 directeur-bestuurder van het Leger Des Heils in de regio Noord-Oost. Daarvoor was Claudia werkzaam als Plaatsvervangend Hoofd detentie en re-integratie in de PI (penitentiaire inrichting) Zwolle.

Claudia van Bruggen: ‘De Van Mesdag heeft een belangrijke plek in onze inclusieve samenleving. Ik ben vereerd om daar als bestuurder naast Harry Beintema en samen met de raad van toezicht, mijn steentje aan bij te dragen. Ik zie uit naar de verdere kennismaking met collega’s en de ketenpartners binnen het forensisch veld en neem graag mijn ervaring binnen de forensische zorg en het politieke landschap daarin mee.’

Samen verder richting geven aan verbinding en samenwerking 
Harry Beintema, voorzitter raad van bestuur FPC Dr. S. van Mesdag: ‘Ik kijk uit naar de start van Claudia van Bruggen als mijn nieuwe collega-bestuurder. Ik ben ervan overtuigd dat we een nieuw stevig bestuur gaan vormen, om samen onze kliniek verder richting te geven. We bouwen de uitgezette lijn van het afgelopen jaar daarin verder uit gericht op verbinding en samenwerking. ’

Raad van toezicht blij met komst van Claudia
Herma Rappa, voorzitter raad van toezicht: ‘We zijn blij met de komst van Claudia naar de Van Mesdag. Claudia heeft veel ervaring in de zorg en in de penitentiaire wereld. Ze is open en verbindend en haar ervaring past bij de forensische zorg en de fase van de organisatieontwikkeling waar de Van Mesdag in zit. We hebben er vertrouwen in dat ze samen met Harry Beintema een goed team gaat vormen.

De indiensttreding van Claudia op 1 januari 2024 sluit naadloos aan op de interim periode waarin Kees Donkervoort aan de Van Mesdag is verbonden. Hierdoor kunnen we 2023 afsluiten en 2024 beginnen met een volwaardig bestuur bij de Mesdag.

Image