De eerste 100 dagen van Claudia van Bruggen

Beste lezer,

Mijn eerste 100 dagen zitten erop. Die dagen zijn echt voorbij gevlogen. En dat komt zeker ook door de enorm hartelijke ontvangst en de openhartige gesprekken die ik met de collega’s heb mogen voeren. De kennismaking met zoveel gedreven en deskundige mensen binnen onze organisatie heeft indruk op mij gemaakt. Zoals wel gezegd wordt: als de Van Mesdag eenmaal in je hart zit, stroomt de mond er spreekwoordelijk van over. Tijdens deze gesprekken heb ik gevoeld hoe groot de wens is om te werken in een cultuur van ruimte en vertrouwen. Die wens neem ik ter harte, het is een basis waarop we kunnen bouwen en groeien.

Na mijn eerste 100 dagen als bestuurder binnen de Van Mesdag heb ik dan ook drie belangrijke aandachtspunten geïdentificeerd waarvoor ik mij, uiteraard samen met Harry Beintema, wil inzetten. ‘Koers-inclusief’, want die blijft staan natuurlijk en wordt ook dit jaar samen met de collega’s verder uitgerold.

Ten eerste het binden en boeien van onze medewerkers. Het is essentieel dat we strategische personeelsplanning inzetten om niet alleen talent aan te trekken, maar ook te behouden. Het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich continu kunnen ontwikkelen en waarin hun gezondheid en veiligheid vooropstaat, is cruciaal. Maar ook met een focus op diversiteit en de optimale samenstelling van teams. We leren het meest van elkaar als we niet allemaal hetzelfde zijn. We ontwikkelen initiatieven en programma’s die inspelen op de behoeften hierbij, zodat collega’s zich gewaardeerd voelen en betrokken blijven bij onze missie.

Ten tweede ketensamenwerking. Onze positie binnen het forensisch netwerk vraagt om een strategische benadering van de keten. Het is echt van vitaal belang om onze patiënten de best mogelijke zorg en behandeling te bieden. Dat kan alleen samen met onze partners binnen de justitiële keten en het zorglandschap, waaronder we ook de gemeenten en woningbouwcorporaties verstaan. Dit betekent dat we actief in gesprek gaan met onze partners, gezamenlijke doelen stellen en werken aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan een veiligere en inclusieve samenleving.

Tot slot ons ‘huis’. We gaan investeren in ons vastgoed, zowel op de korte als op de lange termijn. Ons ‘huis’ is de basis waarin onze patiënten en medewerkers elke dag verblijven en werken. Het is daarom zo belangrijk dat deze omgeving niet alleen veilig en functioneel is, maar ook bijdraagt aan het welzijn van iedereen die bij de Van Mesdag betrokken is. We gaan plannen ontwikkelen die zorgen voor de nodige renovaties en innovaties in onze gebouwen en terreinen.

Het zijn ambitieuze doelen, maar met de passie en deskundigheid die ik dagelijks om mij heen zie, heb ik er alle vertrouwen in dat we deze samen kunnen bereiken. De komende periode staat in het teken van verder praten en het ontwikkelen van concrete plannen van aanpak. Ik kijk ernaar uit om samen met alle collega’s van de Van Mesdag en de ketenpartners deze uitdagingen aan te gaan.

Met vriendelijke groet,

Claudia van Bruggen
Claudia


Geplaatst op 08-04-2024