Moreel Beraad

Een moreel beraad is een gesprek waarin medewerkers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Dit gesprek gaat gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek/stappenplan en met behulp van een gespreksleider. Tijdens een moreel beraad wordt een concrete casus uit de dagelijkse praktijk, samen een dilemma onderzocht. Daarbij is niet alleen de uitkomst van belang, het proces van samen onderzoeken is leerzaam. Dit jaar heeft moreel beraad 12,5 jaar een plek in de Mesdag.

Het doel van Moreel Beraad
Moreel Beraad heeft binnen Van Mesdag een prominente plek in de vergaderstructuur. Het kan medewerkers ondersteuning bieden bij het maken van soms complexe afwegingen. Daarnaast houdt het je (moreel en forensisch) scherp. Want juist door samen na te denken, waarbij de methode je als het ware ‘dwingt’ om in de schoenen van een ander te gaan staan, kom je verder in je eigen denken.
Vaak worden medewerkers door hun drukke werkzaamheden geleid door de ‘waan van de dag’.  Moreel beraad is gericht op vertragen van het denken. En juist door binnen de moreel beraden uit te pluizen wat er op het spel staat en voor wie, welke waarden er onder vuur liggen, zal er ook buiten de moreel beraden een hogere morele sensitiviteit optreden.
Sta stil. Kijk om je heen. Denk na!

Trainingsmateriaal Moreel Beraad

Van Mesdag wil alle opgedane ervaringen in Moreel Beraad graag delen met andere organisaties. Hiervoor zijn video’s gemaakt als promotie- en trainingsmateriaal. Onderwerpen die tijdens deze video's naar voren komen zijn: Wat is Moreel Beraad? En welk stappenplan gebruik je tijdens Moreel Beraad? Als laatste zie je een casus met een dilemma waar je zelf mee aan de slag kunt. 

Video's en links

  • Teaser Trainingsmateriaal Moreel Beraad:

  • Introductie:

  • Stap 1: het dilemma

  • Stap 2: betrokkenen

  • Stap 3: feitelijke informatie

  • Stap 4: argumentatie

  • Stap 5: conclusie

  • Een dilemma cadeau

Meer weten? Mail naar communicatie@fpcvanmesdag.nl

Onderzoek

'Wanneer we elkaar regelmatig en op gestructureerde wijze spreken over ethiek en morele afwegingen, zullen we vaker nadenken over hoe we onze behandeling kunnen verbeteren.'

Bij Moreel Beraad gaat het om twee onderzoeksprojecten: