Het Resultaat - Recidivecijfers

Binnen vijf jaar na ontslag van de tbs-maatregel pleegt iets minder dan 30% van de ex-tbs-gestelden opnieuw een ernstig delict. Ruim 70% recidiveert niet.

Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) meet periodiek de strafrechtelijke recidive onder ex-terbeschikkinggestelden: welk percentage tbs-gestelden wordt na beĆ«indiging van de maatregel opnieuw vervolgd voor een ernstig delict? 
De laatste cijfers vindt u hier.